Klávesnica


Písanie na klávesnici

Textový kurzor je zvislá blikajúca palička, ktorá znázorňuje miesto kam práve píšeme Obrázok kurzora. Kurzor môžete presunúť na požadované miesto kliknutím myšou alebo použitím navigačných klávesov (šípky na klávesnici, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN).

Písanie veľkých písmen

SHIFT

Ak chcete napísať veľké písmeno, stlačte súčasne kláves SHIFT a kláves písmena.

CAPS LOCK Ak chcete písať trvalo veľkými písmenami, jedenkrát stlačte kláves CAPS LOCK. Opätovným stlačením klávesu CAPS LOCK túto funkciu vypnete. Na klávesnici môže byť indikátor (svetielko), ktoré nám oznamuje zapnutie klávesu CAPS LOCK.


Úloha:
Do prázdneho okienka napíš veľkými písmenami: TESCO.
 


Vymazávanie písmen

Porovnanie kláves delete a backspace
BACKSPACE zruší znak, ktorý sa nachádza vľavo od textového kurzora.
DELETE zruší znak, ktorý sa nachádza vpravo od textového kurzora.


Písanie rôznych znakov

Na klávesnici nájdeme okrem písmen aj rôzne iné znaky napríklad: ! , ? . § ) ( / a ďalšie. Na mnohých klávesniciach nájdeme na jednom klávese hneď 4 rôzne znaky. Ktoré teda platia pre nás? Ak máš nastavenú Slovenskú klávesnicu platia znaky, ktoré sa nachádzajú na pravo. Napr.:
kláves ´ a ˇ
kláves ) a ň
Ak chceš napísať písmeno ň stačí stlačiť kláves z predchádzajúceho príkladu.
Ak však chceš napísať znak, ktorý je hore (teda zátvorku) musíš spolu s týmto klávesom stlačiť aj kláves SHIFT. Rovnako to platí pri ostatných znakoch ak sú na klávese hore použijeme kláves SHIFT.


Úloha:
Do prázdnych okienok prepíš znaky zo stĺpca naľavo od okienka:
 
) =
! :
? §
( +
% .
/ "


Písanie písmen s diakritikou

Písmená, ktoré majú navyše dĺžne, mäkčene, ako napríklad ľ, š, á alebo aj ä, patria do skupiny znakov, ktorým hovoríme písmená s diakritikou. Pokým máme zapnutú slovenskú klávesnicu, môžeme písať MALÉ slovenské písmená s diakritikou priamo, pomocou klávesov, ktoré sú na obrázku vyfarbené žltou farbou:Úloha:
Do prázdnych okienok prepíš slová zo stĺpca naľavo od okienka:
 
ľan šiška
čata ťuk
žito áno
ísť éra
úľ mäso
ňufák ôsma


Na klávesnici chýbajú klávesy pre niektoré písmená s dĺžňami alebo mäkčeňmi, ako napríklad ď, ó, ĺ, alebo ŕ. Vtedy používame kláves pre dĺžeň a mäkčeň (nachádza sa vedľa backspace, na obrázku vyfarbený modrou farbou).

Písanie dĺžňov

Ako napísať malé písmeno ó
1. Napíšeme dĺžeň: Jeden krát stlačte kláves dĺžeň a mäkčeň. ( Nebuďte prekvapení, ak po stlačení klávesu dĺžeň a mäkčeň na obrazovke neuvidíte zmenu. Počítač čaká na stlačenie ďalšieho klávesu- písmena, ktoré má napísať spolu s dĺžňom.)
2. Napíšeme o: stlačte kláves s písmenom o.

Úloha:
Do prázdneho okienka napíš slová z ľavého stĺpca:
 
óda
šrób
kód

Úloha:
Rovnako postupujeme aj pri iných písmenách s dĺžňom napríklad: ŕ a ĺ. Do prázdneho okienka napíš slová z ľavého stĺpca:
 
kĺb
vŕba
stĺp


Ako napísať veľké písmeno Ó
1. Napíšeme dĺžeň: Jeden krát stlačte kláves dĺžeň a mäkčeň.
2. Napíšeme veľké O: stlačte kláves Shift +kláves s písmenom o.Úloha:
Do prázdneho okienka napíš veľké písmeno: Ó.
 

Úloha:
Rovnako postupujeme ak chceme napísať aj ďalšie veľké písmenách s dĺžňom napríklad Á, É, Í, Ý. Do prázdneho okienka napíš slová z ľavého stĺpca VEĽKÝMI PÍSMENAMI:
 
LÁTKA
SÉPIA
ÍLOVEC


Písanie mäkčeňov

Ako napísať písmeno ď
1. Napíšeme mäkčeň:
Keďže je mäkčeň na klávese hore stlačte:Shift+ dĺžeň a mäkčeň. ( Nebuďte prekvapení, ak po stlačení klávesu dĺžeň a mäkčeň na obrazovke neuvidíte zmenu. Počítač čaká na stlačenie ďalšieho klávesu- písmena, ktoré má napísať spolu s mäkčeňom.)
2. Napíšeme d: stlačte kláves s písmenom d.

Úloha:
Do prázdneho okienka napíš slová z ľavého stĺpca:
 
meď
ďakujem
keď


Ako napísať veľké písmeno Ď
1. Napíšeme mäkčeň:
Keďže je mäkčeň na klávese hore stlačte:Shift+ kláves dĺžeň a mäkčeň.
2. Napíšeme veľké d: stlačte kláves Shift +kláves s písmenom d.


Úloha:
Do prázdneho okienka napíš veľké písmeno: Ď.
 

Úloha:
Rovnako postupujeme ak chceme napísať aj ďalšie veľké písmenách s dĺžňom napríklad Č, Ť, Ľ, Š... Do prázdneho okienka napíš slová z ľavého stĺpca VEĽKÝMI PÍSMENAMI:
 
ŠATKA
ŤUŤMÁK
ĽUBOŠ